2011Ҵ1226- 体

 

2011Ҵ1226

体费经营奖红发参开辟参产业绿场

                     


2011Ҵ 费经营奖 

ġ红发参开辟参产业绿场

真参

产红发参经Ҵ研ϼ发红发ж真参ܡ红发参过发过仅们体ڪ体种皂苷还为发ٽж丰ݣ维矿ڪ质Դ说参红参真参ܡ红发参将这种参极热门别真参ܡ红发参皂苷˭对复ڪ体经获专ʥ۰将纯ڪ质从߾断获发参专ף为维护发参请参专权真参ƣ参过5-6阶ӫ颜开变٣这时参皂苷开̭渐ԣ参红参没药¡别发参皂苷Rg3皂苷种类远远过红参参